LEKI CUP 2024
Pohár Libereckého kraje
Leki level sport koncept Don Quiet

Soutežní řád

LEKI CUP 2024 Pohár Libereckého kraje

Kategorie:

mladší přípravka dívky a chlapci
U10 (ročník 2014 - 2015)
(mladší přípravka dívky a chlapci U8, ročník 2016 a mladší, startují v rámci kategorie U10 a budou vyhlášeni samostatně)
předžactvo dívky a chlapci
U12 (ročník 2012 - 2013)

Disciplíny:

  • Celkem 12 závodů (9x obří slalom, 3x KZ).

Termíny:

Datum Kategorie Disciplína Pořadatel Místo konání
5.-6.1.2024
alt. 12.-13.1.2024
MP, PP, PZ 2 x OS SK Ještěd Ještěd (NS, F10)
20.-21.1.2024 MP, PP, PZ 2 x OS TJ SPARTAK Rokytnice Rokytnice nad Jiz.
27.1.2024
alt. 28.1.2024
MP, PP, PZ 1 x OS Český ski klub Vysoké nad Jiz. Šachty
2.2.2024 MP, PP, PZ 1 x KZ, 1 x OS Ski klub Ještěd Paseky nad Jizerou
10.-11.2.2024 MP, PP, PZ 1 x KZ, 1 x OS TJ LIAZ Jablonec nad Nisou + Harrachov Racing Academy Zásada
17.-18.2.2024 MP, PP, PZ 2 x OS Sokol Jablonec nad Jizerou Kamenec
9.3.2024 MP, PP, PZ 1 x KZ TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou Albrechtice v Jiz. horách
10.3.2024 MP, PP, PZ 1 x OS
(závod se nepočítá do celkového hodnocení seriálu)
+ závěrečné vyhlášení seriálu
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou Albrechtice v Jiz. horách

V kategorii předžáku se závody na Ještědu na F10 (druhý soutěžní den), v Zásadě (OS, tj. 11.2.2024), OS pořádaný SKI klubem Ještěd a první závod v Rokytnici nad Jizerou pojedou dvoukolově. Počítá se součet obou kol.

Podmínky účasti v závodě:

  • členství v SLČR a platné kódové číslo
  • průkaz závodníka s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku
  • odevzdané "Prohlášení závodníka" na sekretariátu OSÚ AD SLČR
  • za správnost těchto dokumentů odpovídá vysílající složka

Není možné přihlásit se na více závodů ve stejný den, vyjma případu, že se jedná o dva závody jednoho seriálu ve stejném středisku. Pokud dojde k přihlášení na druhý závod, tak se automaticky zruší přihláška na již přihlášený závod.

Losování:

První dva závody - budou losovány pouze podle kategorií ze všech přihlášených závodníků.

Třetí a další závod - bude losována první třicítka podle průběžného pořadí po posledním odjetém závodu, dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí v seriálu. V případě konání 2 závodů v jednom dni zůstává pořadí pro druhý závod shodné s prvním. Poznámka: U10 a U8 se losuje a startuje v jedné skupině (U8 má pouze samostatné vyhlášení). Závodník, který má v evidenci závodníků uveden červeně symbol (tj. nemá odevzdané prohlášení nebo zaplacený kód) nebude losován.

Technický delegát seriálu:

Karel Šlosar (SK Ještěd)

JURY při závodech:

Technický delegát (Karel Šlosar), ředitel závodu, arbitr (trenér – zástupce závodníků – bude určen před konáním jednotlivých závodů).

Technická opatření:

  • závodník musí použít ochranou přilbu jednolité konstrukce až po ušní partie určenou pro sjezdové lyžování. Měkké chrániče uší jsou povoleny pouze ve SLG.
  • závodníkům se doporučuje používat chrániče zad, upevněné břišním pásem

Vyhodnocení soutěže:

Do celkového pořadí se započítává 6 nejlepších dosažených výsledků z 12 plánovaných závodů jednotlivců. V případě, že se odjede z důvodu nedostatku sněhu nebo nepříznivých klimatických podmínek méně než 11 závodů, do celkového pořadí se bude započítávat 5 výsledků. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení rozhodnou o umístění body z dalšího závodu, dále lepší umístění, los. Organizátor si vyhrazuje právo změnit disciplíny v souladu se sněhovými podmínkami, případně soutěž předčasně ukončit. Termíny a místa jednotlivých závodů se mohou měnit z důvodů nepříznivého počasí.

Bodová stupnice bodů za umístění:

1. - 50b.     6. - 30b.     11. - 20b.     16. - 15b.     21. - 10b.     26. - 5b.
2. - 45b.     7. - 28b.     12. - 19b.     17. - 14b.     22. - 9b.      27. - 4b.
3. - 40b.     8. - 26b.     13. - 18b.     18. - 13b.     23. - 8b.      28. - 3b.
4. - 36b.     9. - 24b.     14. - 17b.     19. - 12b.     24. - 7b.      29. - 2b.
5. - 33b.     10. - 22b.     15 - 16b.     20. - 11b.     25. - 6b.      30. - 1b.

Vyhlášení jednotlivých závodů jednotlivců:

Závod jednotlivců bude vyhlášen v každé kategorii samostatně.
Garance minimálních cen:

mladší přípravka:
1. - 3. místo: medaile, pohár, diplom, věcné ceny(a)
4. – 10. místo: medaile, diplom, věcné ceny(a)

přípravka, předžáci:
1. - 3. místo: medaile, pohár, diplom, věcné ceny(a)
4. – 6. místo: medaile, diplom, věcné ceny(a)

Celkové vyhlášení - jednotlivci:

Soutěž jednotlivců bude vyhlášena v každé kategorii samostatně.

1. - 3. místo
pohár, diplom, věcné ceny(a)
1. - 6. místo
pohár/plaketa , diplom, věcné ceny(a)
7. - 10. místo
medaile, diplom, věcná cena

Týmová soutěž:

  1. Do výsledků oddílu se započítají vždy 1 bodově nejlepší výsledky každé kategorie a M/L (PZ, PP, MP), tedy max. výsledky 6 závodníků
  2. V případě, že v kategorii se nezúčastní/nedojedou závodníci z oddílu, počítá se 0
  3. V seriálu se počítá každý odjetý závod

Startovné:

300,- Kč za závodníka a jeden závod.

Měření a zpracování výsledků:

Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů série. Pořadatelům se doporučuje používat program na zpracování výsledků OSÚ AD SLČR. Pro předávání výsledků ke strojnímu zpracování je předepsán XML formát. Pořadatelé závodů nahranou výsledky na výsledkový portál OSÚ AD SLČR a výsledkové listiny zároveň zašlou na e-mail: ad.skjested@seznam.cz.

Propozice jednotlivých závodů:

Zajišťuje pořadatel jednotlivých závodů série, měsíc před termínem zajistí pořadatel vyvěšení propozic na http://vysledky.czech-ski.cz/zavody. Přihlašování na závody doporučujeme pouze elektronicky, a to online: http://vysledky.czech-ski.cz/zavody

Start zahraničních závodníků:

Start je umožněn, pouze nebudou počítány body do celkového hodnocení poháru. Přihlašování zahraničních závodníků probíhá mimo online přihlášky přes výsledkový portál AD.

Přihlášky:

Vždy na jednotlivé závody elektronickou formou, online přihlášky přes výsledkový portál AD.

Tento soutěžní řád je schválen radou OSÚ AD SLČR. Soutěžní řád seriálu LEKI CUP je v souladu se soutěžním řádem AD SLČR 2023/2024.

zpracoval
Aleš Šrytr
koordinátor seriálu

schválil
Jan Fiedler
předseda VV KOSÚ AD LK