LEKI CUP 2019
Pohár libereckého a středočeského kraje
Leki level sport koncept Don Quiet

Novinky

Grandfinále DON QUIET

25.02.2019

Grandfinále DON QUIET

Parkování na Špičáku

20.02.2019

Vedení Areálu na Špičáku prosí závodníky, trenéry a doprovod, aby, vzhledem k pražským prázdninám parkovali v sobotu na parkovišti u kostela (kapacita cca 60 aut, pokud bude zaplněné, bude se parkovat normálně na parkovišti u lanovky) a v neděli k budově horské služby (kapacita cca 30 aut). Vše bude označené navigačními cedulemi od hlavní silnice. V sobotu se z parkoviště dá sjet na lyžích lesní cestou přímo k lanovce na TŠ II, cesta z pět z Kostelní sjezdovky – vše bude označeno cedulkami. V neděli se sjede přímo od HS k lanovce na TŠ I. Parkoviště u kostela je zpoplatněno 50 Kč/den - https://www.albrechtice-jh.cz/turista/parkovani/parkoviste-u-kostela-0_470.html

Mapa - https://www.albrechtice-jh.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&active=118#q=detail%7B0_470%4050.7596561%4015.2860750%7D&z=17&x=15.2860750&y=50.7601923

Děkujeme


Paralelní závod jednotlivců

13.02.2019

Takže jak jsme na podzim slibovali, tak díky nadšení a úsilí organizátorů se podaří splnit! Můžete se těšit na další novinku a opravdu zážitek - PARALELNÍ VYŘAZOVACÍ ZÁVOD na Albrechtickém Špičáku 24.2.
Vyzkoušejte si závod, který se jezdí i v seriálu Světového poháru a zažít ještě větší adrenalin. Stačí se přihlásit.
 
LEKI Cup Paralelní závod – Tanvaldský Špičák 24. 2. 2019
Obecná ustanovení
- Paralelní závod je pořádán současně pro dva závodníky na vedle sebe ležících tratích s 12 až 20 brankami bez
započítávání startu a cíle
- Tratě musí vykazovat stejný profil o stejné obtížnosti
- Trať je vyjma aktuálně závodících trvale uzavřena
- Závodníci v kategoriích přípravka (chlapci i dívky) a předžáci (chlapci a dívky) závodí výhradně na lyžích pro obří slalom
o minimální délce 130 cm. Závodníci v kategorii mladší přípravka (chlapci a dívky) mohou pro závod použít lyže libovolné
Tratě
- Každé kolo je dáno sériemi bran. Každá z těchto bran je tvořena dvěma slalomovými tyčemi, mezi nimiž je upevněn terč,
který musí být upevněn tak, aby mohl být z jedné tyče odtržen
- Tyče a terče červené jsou na levé straně trati ve směru jízdy a modré na opačné straně trati
- Autor tratě musí vytyčit stejná a paralelní kola. Musí respektovat plynulost jízdy, střídání změn směrů a nezbytné změny
rytmu
- První změna směru musí být umístěna nejméně 4 m a nejvýše 10 m od startu
- V krátké vzdálenosti před cílem musí být rozdělení tratí velmi zřetelné, aby závodník byl naváděn na střed své příslušné
cílové brány.
- Vzdálenost mezi dvěma korespondujícími branami (od jedné točné tyče ke druhé) musí být nejméně 4 metry. Tatáž
vzdálenost musí být dodržena i mezi startovními branami
- Vzdálenost mezi jednotlivými točnými branami v každé trati musí být nejméně 8 m, nejvýše pak 15 m
Start
- Startovací zařízení musí být schopno otevření ve stejný okamžik pro oba startující
- Start je řízen JURY společně se startérem. JURY může povolit start až po uvolnění tratě. Žádný jiný způsob nesmí být
použit než systém garantující simultánní start
- Startovní povely – připravit – pozor – teď
- Dříve než startér vydá startovní povel, musí se přesvědčit, zda jsou startující připraveni
- Pokud dojde na jedné nebo na obou startovních brankách k technické chybě, start se opakuje
Cíl
- Cílová zařízení jsou symetrická. Cílová čára je paralelní se startovní čárou
- Každý cíl musí být nejméně 4 m široký. Vnitřní cílové kůly stojí vedle sebe.
- U vjezdu do cíle (do cílů) musí být instalováno optické rozdělení
Složení JURY
- Arbitr
- Ředitel závodu
- Autor tratě (je určen pořádajícím klubem/oddílem)
Měření časů
- čas je měřen jako rozdíl časů závodníků v cíli (neměří se čas jednotlivých jízd)
Počet závodníků, kvalifikace, finále
- Do paralelního závodu se mohou přihlásit (budou nalosováni) pouze ti závodníci a závodnice, které absolvují sobotní
obří slalom, respektive v něm vystartují, nebo budou prezentováni jen na tento závod.
- Finále soutěže se zúčastní 16 závodníků z každé kategorie – předžáci chlapci a dívky, přípravka chlapci a dívky a mladší
přípravka chlapci a dívky. Těchto 16 závodníků v každé kategorii postoupí do finále soutěže z kvalifikace. Kvalifikace se
uskuteční v dopoledních hodinách v den finálového závodu
- Kvalifikace se jede vždy pouze na jedno vítězné kolo vyřazovacím způsobem. Kvalifikace končí v okamžiku, kdy z každé
kategorie postoupí právě 16 závodníků do finálových kol
- O nasazení do kvalifikace rozhoduje losování. Podle počtu přihlášených závodníků v kategorii se použije pavouk pro 16,
32, nebo 64 dětí. Všichni v kategorii obdrží losováním náhodně startovní číslo. Následně se nasadí do pavouka tak, že
prvních N (dle počtu losovaných závodníků) postoupí přímo do dalšího kola, ostatní jedou jednokolově ve dvojicích.
Následující stupeň pavouka (8/16/32) tak bude zcela zaplněný. Tzn. pokud bude například do kvalifikace předžákyň
přihlášeno 31 závodnic, vznikne 15 dvojic, které budou soupeřit o postup, závodnice s nejnižším náhodně vylosovaným
startovním číslem postoupí do dalšího kola automaticky, následně vznikne osm dvojic, které se utkají o další postup.
- Kvalifikace se jede v pořadí kategorií – mladší přípravka dívky, mladší přípravka chlapci, přípravka dívky, přípravka
chlapci, předžákyně, předžáci
Finálový závod a jednotlivá kola
- Všechny páry absolvují ve finálových jízdách nejprve první a následovně druhé kolo
- Závodníci, kteří vypadnou ve stejné fázi závodu obdrží vždy stejné pořadí = stejný počet bodů do poháru
Semifinále a finále
- Poražení semifinalisté startují před finálem samostatně v boji o 3. a 4. místa
- nejprve je provedena první jízda všech semifinalistů, poté první finálová jízda všech finalistů, následuje
- druhá jízda všech semifinalistů a posléze druhá finálová jízda
Prohlídka tratě
- Závodníci vykonají prohlídku tratě jedenkrát shora dolů na lyžích
- Doba prohlídky je 30 min. a proběhne před kvalifikací
Kontrola průjezdů
- Brankoví rozhodčí mají svá stanoviště na vnějších stranách tratí
- Každý rozhodčí obdrží vlajku barevně totožnou s tratí, u níž jsou nasazeni (červenou nebo
modrou), aby mohli okamžitě signalizovat JURY zaznamenanou chybu ve svém kontrolovaném úseku
Diskvalifikace
- Vyloučení následuje po následující chybách:
1) Záměna jednoho kola za druhé
2) Omezení soupeře, ať chtěné nebo nechtěné
3) Chybný průjezd branami – vynechání branky/branek
- Vracení se do bran není povoleno
- Závodník, který byl v prvním kole diskvalifikován (DSQ) nebo je nedokončil (DNF), startuje ve druhém kole startuje s časovým postihem
- Závodník, který byl ve druhém kole diskvalifikován nebo je nedokončil, je vyloučen
- Pokud oba závodníci nedokončili druhé kolo, platí výsledek kola prvního
- Pokud byli oba v prvním kole diskvalifikováni nebo je nedokončili, postupuje ten, který ve druhém kole absolvoval delší úsek
Časový postih
- Činí 1,5 sec. V každém případě nemůže být časový rozdíl mezi páry v prvním kole vyšší než časový postih
- Pokud dojde po druhém kole k rovnosti, postupuje závodník, který vyhrál druhé kolo. Pokud jsou ve druhém kole oba závodníci diskvalifikováni nebo je nedokončili, pak postupuje ten, který absolvoval delší úsek tratě dříve, než byl diskvalifikován nebo než závod dokončil
- Pokud byli oba závodníci diskvalifikováni ve stejné bráně nebo závod nedokončili, pak postupuje ten, který vyhrál první kolo
Protesty
- Protesty jsou oprávněni podávat vedoucí výprav 5 minut po posledních párových jízdách v každém kole
Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel dle aktuální situace. O případné změně pravidel budou informováni vedoucí družstev při prezentaci v den závodu.
Za TJ Bižuterie z. s.
Michaela Švitorková

ZMĚNA Termínu DON QUIET Granfinále

26.01.2019

Budeme pokračovat ve World Cup víkendu a finále se uskuteční v neděli 10.3.2019 v Harrachově a můžete se těšit opravdu na velký zážitek ve stylu světového poháru. Kromě 1. kola Kombinovaného závodu a 1 kola GS bude součástí celého DON QUIET finále:
 
- Ledový bar vč. snow beach
- Občerstvení
- Fotokoutek
- Herní zónu
a mnoho dalších atrakcí.
 
Součástí závěrečného ceremoniálu bude hudební vystoupení a a tombola o hodnotné ceny